ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران:
توليد بيشتر و با کيفيت در سايه توجه به مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست يكي از مهمترين اهداف قابل ترسیم در صنعت می‏باشد. از دستاوردهای توجه به این هدف متعالی می‏توان به ارتقای سطح سلامتی کارکنان،کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط زیست ،افزایش ایمنی کارکنا

بهداشت:
توليد بيشتر و با کيفيت در سايه توجه به مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست يكي از مهمترين اهداف قابل ترسیم در صنعت می‏باشد. از دستاوردهای توجه به این هدف متعالی می‏توان به ارتقای سطح سلامتی کارکنان،کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط زیست ،افزایش ایمنی کارکنان،تجهیزات و تاسیسات در مراکز صنعتی،کاهش حوادث وآسیب‏ ها به پایین‏ ترین سطح ممکن از طریق حذف شرایط ناایمن اشاره نمود. در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران توجه به بهداشت، ایمنی و محیط زیست، یک مسئولیت فراگیر در تمامی حوزه‏ ها قلمداد می‏شود و با توجه به ماموریت سازمانی، درصدد است تا در کنار تولید مستمر با ایجاد محیطی امن و عاری از آلودگی، تمامی حوادث و اثرات سوء بر افراد، محیط زیست و تأسیسات را حذف نماید. مسئولیت تدوین، به روز آوری و نظارت بر اجرای الزامات یک سیستم مدیریت HSE که تضمین کننده این هدف باشد به عهده اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می باشد که در چهار بخش به شرح ذیل به فعالیت مشغول می باشد:

ایمنی و آتش نشانی:
توليد بيشتر و با کيفيت در سايه توجه به مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست يكي از مهمترين اهداف قابل ترسیم در صنعت می‏باشد. از دستاوردهای توجه به این هدف متعالی می‏توان به ارتقای سطح سلامتی کارکنان،کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط زیست ،افزایش ایمنی کارکنان،تجهیزات و تاسیسات در مراکز صنعتی،کاهش حوادث وآسیب‏ ها به پایین‏ ترین سطح ممکن از طریق حذف شرایط ناایمن اشاره نمود. در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران توجه به بهداشت، ایمنی و محیط زیست، یک مسئولیت فراگیر در تمامی حوزه‏ ها قلمداد می‏شود و با توجه به ماموریت سازمانی، درصدد است تا در کنار تولید مستمر با ایجاد محیطی امن و عاری از آلودگی، تمامی حوادث و اثرات سوء بر افراد، محیط زیست و تأسیسات را حذف نماید. مسئولیت تدوین، به روز آوری و نظارت بر اجرای الزامات یک سیستم مدیریت HSE که تضمین کننده این هدف باشد به عهده اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می باشد که در چهار بخش به شرح ذیل به فعالیت مشغول می باشد:

محیط زیست:
رشد صنعت وتکنولوژی بدون توجه به محیط زیست، توسعه ای تک بعدی، ناپایدار و ناکامل می باشد. بر این اساس شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در فعالیت های تولیدی و توسعه ای خود،ایجاد کمترین آثار زیانبار محیط زیستی را سرلوحه خود قرار داده است و جهت بهبود وضعیت و رسیدن به استانداردهای ملی و بین المللی، اقدام به اجرای پروژه های زیست محیطی بسیاری نموده است . در این راستا بخش محیط زیست وظیفه پایش و ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت های شرکت و اطمینان از انطباق مشخصات خروجی های شرکت در فرآیند تولید با استاندارد ها در سه بخش هوا، پساب و خاک را به عهده دارد. نظارت بر اجرای قانون مدیریت پسماند و همچنین انجام مطالعات ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه ها و تعاملات لازم با سازمان حفاظت محيط زيست كشور از دیگر وظایف این بخش می باشد

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران:
رشد صنعت وتکنولوژی بدون توجه به محیط زیست، توسعه ای تک بعدی، ناپایدار و ناکامل می باشد. بر این اساس شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در فعالیت های تولیدی و توسعه ای خود،ایجاد کمترین آثار زیانبار محیط زیستی را سرلوحه خود قرار داده است و جهت بهبود وضعیت و رسیدن به استانداردهای ملی و بین المللی، اقدام به اجرای پروژه های زیست محیطی بسیاری نموده است . در این راستا بخش محیط زیست وظیفه پایش و ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت های شرکت و اطمینان از انطباق مشخصات خروجی های شرکت در فرآیند تولید با استاندارد ها در سه بخش هوا، پساب و خاک را به عهده دارد. نظارت بر اجرای قانون مدیریت پسماند و همچنین انجام مطالعات ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه ها و تعاملات لازم با سازمان حفاظت محيط زيست كشور از دیگر وظایف این بخش می باشد

استان بوشهر ، شهرستان جم ، بخش مرکزی ، شهر جم، محله قرض آباد ، کوچه نرگس 1 ، خیابان معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف