معرفی کـانـون پيشگـامـان انـرژی و تـوسعه استـان بوشهـر

مقدمه
اهداف کانون عبارتند از:
الف: كليات ارتقاي مهارت هاي فردي و اجتماعي
كمک به تقويت سرمايه هاي اجتماعي شبكه سازي نيروهاي انساني و مديران استان در راستاي اهداف توسعه منابع انساني توسعه كسب و كار در استان با استفاده از ظرفيت هاي صنعت نفت
آموزش، توانمندسازي و ارتقاء مهارت هاي فردي در راستاي بهبود شاخص هاي اشتغال
بستر سازي به منظور انجام تعاملات سازنده با سازمان هاي دولتي و غيردولتي به منظور ارائه مشاوره تخصصي و ارائه طرح هاي توسعه اي استان
بستر سازي استفاده حداكثري از ظرفيت مسئوليت هاي اجتماعي شركت هاي مستقر در جغرافياي استان
مشاركت، ارائه مشاوره در طراحي و تدوين برنامه هاي توسعه اي در سطح استان و كشور
ب: روش اجراي هدف:
تشكيل كميته ها و كارگروه هاي فني ,و تخصصی
ايجاد سامانه مكانيزه كانون و ايجاد بسترهاي خدمات الكترونيک (وب سايت)
ايجاد تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي دولتي، غيردولتي و خصوصي در راستاي توانمند سازي و توسعه مهارت هاي فردي و فني تخصصي
ايجاد نشريه علمي، فني، تخصصي، اجتماعي، آموزشي و توليد محتوا مرتبط با موضوع موسسه
شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر مراكز صنعتي، علمي و آموزشي استان بواسطه تعامل با مراكز ذيربط
نيازسنجي آموزشي و تدوين تقويم آموزشي، برگزاري دوره هاي فني تخصصي براي اعضاي كانون و افراد جوياي كا ر
برگزاري پنل هاي علمي در دانشگاه ها و مراكز آموزشي با استفاده از پتانسيل كانون و دعوت از اساتيد ونخبگان مطرح استان و كشور
برگزاري تورهاي علمي بهينه كاوي و بازديد هاي فني تخصصي از مراكز علمي صنعتي
برگزاري بازديد هاي فني و علمي از مراكز صنعتي براي دانش آموزان، دانشجويان و افراد جويای کار
برگزاري و ميزباني از رويدادهاي علمي و اجتماعي، آموزشي و پژوهشي در راستاي اهداف كانون
تهيه و تكميل بانک اطلاعاتي اعضاي كانون با كسب رضايت ايشان
برنامه ريزي و انجام تعاملات با سازمان هاي دولتي، غيردولتي و مشاوره و نقش آفريني همراه با ارائه مدل هاي علمي پژوهشي، ارائه مشاوره در طرح هاي توسعه اي استان وكشور
مشاوره و ايفاي نقش در جهت تحقق مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها (CSR) در قبال محيط پيراموني آنها نظير حوزه هاي زيست محيطي، آموزش، زير ساخت، بهداشت، فرهنگي و ورزشي
ايجاد بستر توسعه كسب كار و صنايع پايين دستي با استفاده از ظرفيت هاي صنايع مستقر در استان بوسيله برگزاري دوره هاي آموزشي، شناسايي و اطلاع رساني مناسب فرصت هاي سرمايه گذاري موجود، مشاركت در برگزاري همايش ها و نمايشگاه هاي تخصصي و مشاوره در تدوين طرح هاي مربوطه.

چشم انداز مرکز:
موثرترین نهاد تصمیم ساز در حوزه انرژی و توسعه استان بوشهر

ماموریت مرکز:
توانمند سازی منابع انسانی استان بوشهر در حوزه ی انرژی
تلاش برای توسعه ی پایدار استان با محوریت طرح های علمی و تمرکز بر آموزش، پژوهش و تعامل حداکثری با مدیران استان همراه با ارائه ی مشاوره های تخصصی به ایشان
بسترسازی مناسب جهت استفاده حداکثری از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و سازمان های حوزه ی انرژی مستقر در جغرافیای استان بوشهر

عکس های شرکت

فیلمها و موزیک شرکت

استان بوشهر ، شهرستان جم ، بخش مرکزی ، شهر جم، محله قرض آباد ، کوچه نرگس 1 ، خیابان معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف