تقـويـم آمـوزشـي

اساسا يك شركت بر حسب نيازي عمومي و اجتماعي به وجود مي آید . خواه اين نياز از طريق عامه مردم يا قشري خاص احساس شود يا انكه از سوي بنيانگذاران شركت مطرح گردد انچه مسلم است مبناي ايجاد شركت نياز به توليد كالا يا خدمت به جامعه مي باشد . جامعه و سازمان لازم و ملزوم یکدیگرند چرا که سازمان جهت نیل به اهداف خود بایستی نیازهای جامعه را به خوبی بشناسد و در نتیجه باید با بخش ها و گروه های مختلف جامعه در ارتباط باشد. نتیجه این ارتباط دو طرفه این است که هر تصمیمی که شرکت می گیرد یا به هر عملی که دست می زند مستقیما بر روی جامعه اثر می گذارد و از طرف ديگر هر برداشت و طرز تلقي كه جامعه از تصميمات و اقدامات شركت بكند روي اعتبار و بقاي شركت تاثير مي گذارد. امروزه گسترش روزافزون سازمان های صنعتی و بازرگانی و رقابت تنگاتنگی که بین شرکت ها جهت دستیابی به سود و منافع بیشتر وجود دارد موجب گردیده که از هیچ عملی برای نائل شدن به این اهداف کوتاهی نکنند.

https://bedpc.ir/backend/web/index.php?r=amozeshta%2Fupdate&id=1

عکس های اموزش

فیلمها و موزیک اموزش

توضیحات:
توانمند سازی منابع انسانی استان بوشهر در حوزه ی انرژی - تلاش برای توسعه ی پایدار استان با محوریت طرح های علمی و تمرکز بر آموزش، پژوهش و تعامل حداکثری با مدیران استان همراه با ارائه ی مشاوره های تخصصی به ایشان بسترسازی مناسب جهت استفاده حداکثری از ظرف

استان بوشهر ، شهرستان جم ، بخش مرکزی ، شهر جم، محله قرض آباد ، کوچه نرگس 1 ، خیابان معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف