دورهـاي بـرگـزار شـده

mhm1

http://mhm2

عکس های اموزش

فیلمها و موزیک اموزش

توضیحات:
توانمند سازی منابع انسانی استان بوشهر در حوزه ی انرژی - تلاش برای توسعه ی پایدار استان با محوریت طرح های علمی و تمرکز بر آموزش، پژوهش و تعامل حداکثری با مدیران استان همراه با ارائه ی مشاوره های تخصصی به ایشان بسترسازی مناسب جهت استفاده حداکثری از ظرف

استان بوشهر ، شهرستان جم ، بخش مرکزی ، شهر جم، محله قرض آباد ، کوچه نرگس 1 ، خیابان معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف