• کـانـون پيشگـامـان انـرژی و تـوسعه استـان بوشهـر

   این کانون با هدف همگرایی و هم افزایی بین مدیران و متخصصان، بمنظور توسعه صنعت نفت،همچنین توسعه استان بـوشهر تشکیل گردیـد

   This center was established with the aim of convergence and synergy between managers and experts, in order to develop the oil industry, as well as the development of Bushehr province. The most effective decision-making institution in the field of energy and development of Bushehr province

  • ماموریت کانون

   توانمند سازی منابع انسانی استان بوشهر در حوزه ی انرژی
   تلاش برای توسعه ی پایدار استان با محوریت طرح های علمی و تمرکز بر آموزش، پژوهش و تعامل حداکثری با مدیران استان همراه با ارائه ی مشاوره های تخصصی به ایشان
   بسترسازی مناسب جهت استفاده حداکثری از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و سازمان های حوزه ی انرژی مستقر در جغرافیای استان بوشهر

   چشم انداز کانون

   موثرترین نهاد تصمیم ساز در حوزه انرژی و توسعه استان بوشهر

استان بوشهر ، شهرستان جم ، بخش مرکزی ، شهر جم، محله قرض آباد ، کوچه نرگس 1 ، خیابان معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف